skip to Main Content

Benareby Aktivitetsförening

Föreningens målsättning

Föreningens målsättning är att erbjuda Benarebyskolan som en aktiv mötesplats och verka för en god sammanhållning mellan människorna i och kring Benareby.

Ekonomi

Föreningens intäkter baseras på medlemsavgifter, kommunala bidrag, överskott från arrangemang samt hyresintäkter. Föreningens kostnader hålls på en låg nivå tack vare medlemmarnas ideella insatser och sponsring av företag.

Medlemskap

Alla hushåll som bor eller har anknytning till Benareby kan bli medlemmar. Som medlem har ni tillgång till en mängd aktiviteter och ni får även hyra Benarebyskolan till ett rabatterat pris. Ni får också inbjudan att delta vid våra trevliga fester vid midsommar, kräftskiva mm samt även möjlighet att göra en arbetsinsats på fastigheten.

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på plusgiro 45 52 27-9. Glöm inte avsändare och vilka som ingår i din familj, alla i din familj räknas som medlemmar. Skriv även din e-mail adress så att vi kan meddela er information.

Du kan bli medlem här.

Information

Information till medlemmar sker i första hand via e-post och på informationstavla vid skolan samt Kallelse till årsmöte annonseras i Härryda Posten. Vid speciella tillfällen kan informationsblad delas ut i brevlådor.

Frågor, synpunkter och önskemål

Har du några frågor så hör av er till våra kontaktpersoner. Det är mycket viktigt att ni framför era synpunkter, önskemål och frågor till oss i styrelsen så vi kan göra ett så bra arbete som möjligt inom föreningen.

Back To Top